Monozygotic twins exhibit numerous epigenetic differences: clues to twin discordance?

Abstract

The goal of this pilot study was to explore the putative molecular mechanisms underlying the phenotypic discordance of monozygotic (MZ) twins. Thus, patterns of epigenetic DNA modification were investigated in the 5'-regulatory region of the dopamine D2 receptor gene (DRD2) in two pairs of monozygotic twins, one concordant and one discordant for… (More)

Topics

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.

Slides referencing similar topics

  • A New Activity - Based Planning Model for the Twin Cities

    Feb 02, 2016

  • Diverse epigenetic modifications

    ATAGTCTTCCTGCATAGTCCTTTCTGCCAGACGGTAATTACAACCTTTTGTTATAAAAATAGAGAAGACTTAAAATTCTGCAGTAGGAGTGTCTGTATTCCTCCGCAATCACTTCAATGTGTCTAT TTTTGTGATCTAAAAATAACGGCTCCTGCAGATAAACTCGGATATGAGAGTTTCATAATGACAACTAGCATATATTTGTCCAGAGTTATTAAAACGGTCTAGACGAGACTATCATTTTCCTAAAATA CCAAAGATTAAGTCACACGGAAGACTCAGAAAAACACCTACAGAGACCTCACAGAAGTTTCTAGTTTAAAGTATGTGAGTGTGCACACTTTCATCTTAGTCTAAGCATCAGGGGGAACGTTGGGTAA ACATTACTAAAGCTGAAACAGTGCCACGATGCCAGATATTAGGTCATAAATATGAACTTTTTTTTTTTGAGATGGAGTCTTGCTCTGTTGCCCAGGCTGCAGTGCAGTGGCACAATCTCAGCTCACT GCAGCCTCCGCCTCCCAGGCTCAAGCAATTCTCCTGCCTCAGCCTCCTGAGTAGCTAGGATTACAGATACCCACCACCATGCCCGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCACCATGT TGGCCAGGCTGGTCTCGAACTCCTGGCCTTAAGTGATCTGCCCACCTCTGCCTTCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCCTGAGCCATCGCGCCTGGCTATAAGTATGAACTTTTAAGAATCTAGAAATG AGGCCCTCCAAAAAGAGATGAGCTGGTAACAGAGCCGAACACACAGAAAATAGTTTCAGGAAGGGCCTGGGCAGAGGAAGGCCTAATAAGCAAGGAAGCCACAAACATGTAGCCCAGCAATACACAC ACACAAACAATTCCTACATGCAGAGCCCTTTAGGAATGGCAGACCTTTGTTTCTACAACAGATGAAGCTGTGAATAGCCTAAAGAACACTTGCTCCTGGGGGTGGCCTGTAGAGTGTCATAAAAGTC TGAATAAAACGGGCTGGGTGGAGCTGGATGATCACGTGTGTGGTTCCACAGGGTGAAGACAGCATCCGGTTCACAGTCACAGGTTCGTGTGTAAGGCGTGCATGTGGAGAAACGCCTTTGAGGAAAA GGCGTGTGAAAGGGTCTTTGGGGGGGACGGGCTAGACACAGGCTCAGAGAAGTGGATGGTTCTCAGGATGCAGATGAGTGTGGTAACTGGAGTCTAAATCCAGTGGTAAGACTGTGCTGTCAAGAGA CACTGGGGTGACACAGGGCAAATGGAGGCAGAAGAGCAGGTCCCACCTGAAGAAGGGCTCAGGGGCTGGAATCTAGGGCAGGAACTAGCCTGAGAGCCTGCCACAGGCTGGTATGGTGCCATCTTAA GCAGGAAGAACTCGCACAAGCCCCTACCCAGGGGTGGAGTGCTGTGGTGACTGTGGGCACCCAGAGACACCCCAGGGAGGATTGGCTGAGGGGGAAAGGAGGAGATTCACTGGACCTGATACCCCTC CGCCTAAGATGGGGGGCTCTACTGGATGGACTCTGAAGCTAGGATGGGATCCTAAAGTGGCTCTGTTTGCCCCGTGCCACCCTGTCCTAACATGGGACCTACAAGCGGGCCCTGCCCTGCCCAGGGC CCAGGAAGCTCTCCCCGCTCCTATGTCTGTTTCCCTCCCAGGTCCACTCACCCCCATGAGACTCAAAGGCCCTTTCAGGACAAAGACAATCGCTTCACCATTTCTTCTTCAACTCCTGGCACAGAGT CTGGCCACTGGGAGACACCCAGCCAATAAGGCAAGGGAGAGAGGACTGAGGAGGGAAGGGGGCAGATCAAGTGATGAGAAGATCCCTCTTTAGAATCAGGTGGGGGCCTCGCACAGAAAGGGCGGCC TCCCCCACAGGAACCCCAGGGCAGGTCCAGAGCAGCAGGAAGGAGGAGGCGGCCAATGGGAAGGCAACCGAGCCCCAGGGACACACTGCGTCCATCGTGGCTCCTGAGGGATGGGCCACCCACTTCC GACCCCGGCCACTAGAACCTGCTTTCAGTTTGTTTATGCTCCTGAGCACTGGGGGTCCTCAGCCCCTCTCTTCCCTCAAGGAGGCTGTTGTCTCTTGGTTCCTGCTGTGGGGCAGCTATGAATTTAC GATGCCAGGGCTGATTGAGGACATTCATCAGGATATCGGGGAAAAGAATGGAGAATCAAAACAGTAAGAAAAAAGTCTGAAATACCTTCCAAGTCTATTTCATAGCCTTGGAAAACATAACAATAAA TTTACTTTATGTCTACCTTTGAAAATTATCTTAACATAGATGCCAATTTCAAACCCTCCCAGTACTGGGAGACAAATGGCATACTGGTTTCTCACAAGCCTCCTTCATTCATCTGCTAACTGTGAAG GCCTCATCTCTGAACGCCCAGGGCCGGGCACCGTGCCTGGATCAGGCAGGATGCTCAATACGCGGTTGTGAGATGAGTAACAGGCAGACACCGTAGAACCAGCACTTGATGAGGCCTGCTGATT + 3 • Aug 11, 2017

  • 3rd Lecture: Epigenetic Gene Regulation

    Christian Arnold • Oct 31, 2016