Monitorování krevního tlaku v klinické praxi a biologické rytmy

@inproceedings{Homolka2010MonitorovnKT,
  title={Monitorov{\'a}n{\'i} krevn{\'i}ho tlaku v klinick{\'e} praxi a biologick{\'e} rytmy},
  author={Pavel Homolka and P{\'e}ter Koll{\'a}r and Lea Pinkov{\'a} and Ivan Řih{\'a}{\vc}ek and Daniel Schwartz and Jarmila Siegelovȧ},
  year={2010}
}
Publikace je výsledkem prace kolektivu lekařů Kliniky funkcni diagnostiky a rehabilitace a II. interni kliniky ve Fakultni nemocnici u svate Anny v Brně, zabývajici se dlouhodobým sledovanim krevniho tlaku u zdravých i nemocných. Autor seznamuje ctenaře take s výsledky dlouholete spoluprace s Halberg Chronobiology Center v Minnesotě. 

Topics from this paper.