Moja przyjaciółka krowa. O niesymbolicznej reprezentacji krowy u Julii Hartwig, Jolanty Brach-Czainy i Marlen Haushofer.

@inproceedings{Barcz2014MojaPK,
  title={Moja przyjaci{\'o}łka krowa. O niesymbolicznej reprezentacji krowy u Julii Hartwig, Jolanty Brach-Czainy i Marlen Haushofer.},
  author={Anna Barcz},
  year={2014}
}

Similar Papers