Mogelijkheden verbetering benutting najaarsgras in het veenweidegebied = Possibilities for improving autumn grass utilisation in low moor peat soil areas

@inproceedings{Holshof2006MogelijkhedenVB,
  title={Mogelijkheden verbetering benutting najaarsgras in het veenweidegebied = Possibilities for improving autumn grass utilisation in low moor peat soil areas},
  author={Gertjan Holshof and Karel van Houwelingen and A. G. Evers and Jan Visscher and R. L. G. Zom},
  year={2006}
}
In dit onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden om de benutting van herfstgras te vergroten. Er is naar 3 sporen gekeken: economie bij meer weiden op etgroen (door meer bij te voeren), mogelijkheden toepassen andere grasrassen en mogelijke uitmaaimethoden van de weiderest. Weiden op etgroen verbetert de grasopname, maar leidt niet per definitie tot betere economische resultaten, door hogere loonwerkkosten inkuilen, voeren en mest uitrijden. De effecten van het toepassen van andere grassoorten… CONTINUE READING