Corpus ID: 169976513

Modernt mögel : En studie av Moderna museets exilperiod

@inproceedings{Andersson2003ModerntM,
  title={Modernt m{\"o}gel : En studie av Moderna museets exilperiod},
  author={Carin Andersson and Ebba Blomberg},
  year={2003}
}
  • Carin Andersson, Ebba Blomberg
  • Published 2003
  • Philosophy
  • I denna uppsats har vi med hjalp av en hermeneutisk metod undersokt och tolkat hur Moderna Museet har hanterat sin bostadsloshet utifran tre fragestallningar. Hur har Moderna Museet hanterat sin kr ... 

    Create an AI-powered research feed to stay up to date with new papers like this posted to ArXiv