Corpus ID: 168483590

Moderní nástroje internetového marketingu, jejich vliv na úspěšnost prodeje

@inproceedings{Crnko2014ModernNI,
  title={Modern{\'i} n{\'a}stroje internetov{\'e}ho marketingu, jejich vliv na {\'u}spě{\vs}nost prodeje},
  author={Michaela Crnko},
  year={2014}
}
  • Michaela Crnko
  • Published 2014
  • Business
  • Diplomova prace se bude zabývat modernimi nastroji internetoveho marketingu spolecnosti Holandske květiny a jejich naslednemu vlivu na prodej. V teoreticke casti budou kompilovany texty vztahujici se k problematice marketingu spolu s vymezenim internetoveho marketingu a trendů integrovane marketingove komunikace. Postupně pak bude věnovana pozornost jednotlivým formam a nastrojům moderniho internetoveho marketingu. V prakticke casti se prace bude věnovat analýze cinnosti firmy Holandske květiny… CONTINUE READING

    Create an AI-powered research feed to stay up to date with new papers like this posted to ArXiv