Modelowanie i prognozowanie wielkości kursu walutowego

@inproceedings{Miciua2013ModelowanieIP,
  title={Modelowanie i prognozowanie wielkości kursu walutowego},
  author={Ireneusz Maciej Miciuła},
  year={2013}
}

Similar Papers