Modele Dayalı Öngörülü Ağ Bağlantılı Kontrol Sistemi

Abstract

Ağ bağlantılı kontrol sistemlerinin endüstriyel alandaki ihtiyaçları karşılayan çeşitli avantajları vardır. Uygulamalar karmaşıklaştıkça ağ bağlantılı kontrol sistemlerinin kullanımının kaçınılmaz hale gelmesi beklenmektedir. Ancak haberleşme ağının neden olduğu belirsiz gecikmeler ve veri kayıpları, çevrim dinamiklerini olumsuz etkilemekte ve kararsızlıklara sebep olabilmektedir. Bu çalışmada veri gecikmesi ve kaybı ile algılayıcı gürültüsü gibi ideal olmayan durumlarda da çalışabilen bir ağ bağlantılı kontrol sistem mimarisi tanıtılacaktır. Yapı olarak, kontrol edilen sistemin bir modelinin, kontrolörün de içinde bulundurulması sayesinde haberleşme ağının neden olduğu kayıplar ve gecikmelerin kompanze edilmesi sağlanmaktadır. Model sayesinde, öngörülmüş kontrol çıktıları hesaplanıp haberleşme gerçekleşemediği durumlarda sistemin bunlarla kontrolü sayesinde yüksek derecede veri kayıplarında bile kararsızlığın önlenmesi amaçlanmaktadır. Önerilen yöntemde kontrol edilen sistemin durumu ile kontrolör içindeki modelin durumunun eşleştirilmesi önemli bir problem haline gelmektedir. Bu yapı bilgisayar, kontrol ve haberleşme dallarının özelliklerini kullanarak her birinin eksiğini tamamlamaya yönelik olup, çeşitli kontrol metotlarıyla kullanılmaya açıktır. Önerilen Modele Dayalı Öngörülü Ağ Bağlantılı Kontrol Sistemi (MODOAKOS) benzetim yolu ile bir doğru akım motorunun kontrolüne uygulanmıştır. Normal ağ bağlantılı kontrol sistemin kararlılığını bozucu gecikme ve kayıplar varken bile önerilen sistem altında kontrol uygulandığında kararlı çalışma bozulmamış ancak referans girişine olan cevabın geciktiği gözlenmiştir.

Cite this paper

@inproceedings{Naskal2007ModeleDO, title={Modele Dayalı Öngörülü Ağ Bağlantılı Kontrol Sistemi}, author={A. Teoman Naskalı and Ahmet Onat and Ozan Mutluer}, year={2007} }