• Political Science
  • Published 2014

Model kształcenia politycznego w Niemczech – rekomendacje dla edukacji obywatelskiej w Polsce

@inproceedings{Patrycja2014ModelKP,
  title={Model kształcenia politycznego w Niemczech – rekomendacje dla edukacji obywatelskiej w Polsce},
  author={Depczyńska Patrycja},
  year={2014}
}