Moda i odijevanje – nove teorije i nove prakse: ''Slow Fashion System u funkciji modnog aktivizma'', prof. Ante Tonči Vladislavić

@inproceedings{Ivana2015ModaIO,
  title={Moda i odijevanje – nove teorije i nove prakse: ''Slow Fashion System u funkciji modnog aktivizma'', prof. Ante Ton{\vc}i Vladislavi{\'c}},
  author={Ivana Ivana},
  year={2015}
}

Similar Papers