• Corpus ID: 198361739

Mobile application as a personal trainer

@inproceedings{Dzrikov2018MobileAA,
  title={Mobile application as a personal trainer},
  author={Veronika Dz{\'u}rikov{\'a}},
  year={2018}
}
Bakalařska prace se zabýva vývojem Android aplikace pro sportovni trenery a aktivni lidi. Navrh aplikace sestaval ze specifikace požadavků, navrhu databaze a diagramu aktivit, na zakladě kterých byla nasledně implementovana. Active Android ORM byl vybran pro databazový mapovani s DAO objeky, Java třida AsyncTask pro vyspořadani s vice vlaknama, a nativni Google text-to-speech technologie pro mluveni během treninků.