Corpus ID: 186363448

Mobile Communication 2012 : Experiències i recerques sobre comunicació mòbil

@inproceedings{Gere2012MobileC2,
  title={Mobile Communication 2012 : Experi{\`e}ncies i recerques sobre comunicaci{\'o} m{\`o}bil},
  author={H{\'e}ctor Navarro G{\"u}ere and Efra{\'i}n Foglia and Ruth S. Contreras and Santos M. Mateos Rusillo and A. Castells and Eul{\`a}lia Massana Molera and Irene Garc{\'i}a Medina and M{\'i}riam Molina Garc{\'i}a and David J. Rom{\'a}n Coy and Pedro {\'A}lvaro Pereira Correia and J. Aguado and G. P. Balboni and Hermes Renato Hildebrand and Jos{\'e} Luis Egu{\'i}a and Patr{\'i}cia Margarida Farias Coelho and A. L. Depaoli},
  year={2012}
}
La comunicacio mobil es un dels temes de mes actualitat en diferents forums, des de diferents perspectives. Espanya juga un paper important per les dinamiques i l�evolucio del seu mercat. En aquest sentit, el nostre pais ofereix un interes especific per l'amplitud del seu parc de dispositius 3G (el segon d'Europa, despres d'Italia) i per la intensitat del desenvolupament de xarxes socials mobils, a mes de per la creixent implicacio d'empreses en la produccio i distribucio de continguts mobils… Expand