Corpus ID: 181101567

Mobiilisovellus bioenergia-alan oppimisympäristöksi : Bioenergia-asiantuntijuuden kehittäminen työelämälähtöisesti -hanke

@inproceedings{Saarela2013MobiilisovellusBO,
  title={Mobiilisovellus bioenergia-alan oppimisymp{\"a}rist{\"o}ksi : Bioenergia-asiantuntijuuden kehitt{\"a}minen ty{\"o}el{\"a}m{\"a}l{\"a}ht{\"o}isesti -hanke},
  author={Anna Saarela and Ari Sivula and Tiina Ahtola and Antti Pasila},
  year={2013}
}
1 Citations