• Published 2014

Możliwości finansowania badań naukowych i innowacji z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w programach krajowych

@inproceedings{Joanna2014MoliwociFB,
  title={Możliwości finansowania badań naukowych i innowacji z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w programach krajowych},
  author={Farysej Joanna and J{\'o}źwiak Jolanta and Kopczyńska Iwona},
  year={2014}
}