Mixed Integration of CDIO skills into Telecommunication Engineering Curricula

Abstract

E. Sayrol, R. Bragós, E. Alarcón, M. Cabrera, A. Calveras, J. Comellas, J. O’Callaghan, J. Pegueroles, E. Pla, L. Prat, G. Sáez, J. Sardà, C. Tallón Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona,Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona Tech, Campus Nord UPC, ed B3, c/Jordi Girona 1-3,08034 Barcelona, Spain, phone: +344016832. e… (More)

Topics

3 Figures and Tables

Slides referencing similar topics