• Psychology
  • Published 2000

Miskonsepsi dalam pembelajaran topik fungsi

@inproceedings{Ng2000MiskonsepsiDP,
  title={Miskonsepsi dalam pembelajaran topik fungsi},
  author={See Kiok Ng},
  year={2000}
}
Memandang konsep fungsi sebagai asas kepada semua bidang matematik terutama kepada matematik pasca aritmetik, kepentingannya tidak boleh diabaikan. Maka pelajar-pelajar mesti memahami dengan betul dan jelas supaya tidak berlakunya miskonsepsi. Sehubungan dengan ini, kajian ini bertujuan untuk mengkaji miskonsepsi yang berlaku di kalangan pelajar dalam pembelajaran fungsi. Sampel kajian terdiri daripada pelajar tingkatan enam atas sains untuk tahun akademik ini dan dari sekolah menengah di… CONTINUE READING