Minority languages and science communication: ‘Elhuyar’: Journalism and science in Basque

@inproceedings{Galarraga2014MinorityLA,
  title={Minority languages and science communication: ‘Elhuyar’: Journalism and science in Basque},
  author={Ana Uriz Galarraga},
  year={2014}
}
La revista Elhuyar va naixer el 1974 amb l’objectiu d’adequar l’eusquera a l’ambit cientifi c i tecnic. Des de llavors, la revista s’ha consolidat com una publicacio de divulgacio de la ciencia que concedeix especial rellevancia a la investigacio realitzada al Pais Basc, pero el principal objectiu de la qual es capacitar el lector en la cultura cientifica i, alhora, entretenir-lo.