Corpus ID: 127482096

Mineralogia odpadów po flotacji rud miedzi oraz możliwość ich rolniczego zastosowania

@inproceedings{DuczmalCzernikiewicz2012MineralogiaOP,
  title={Mineralogia odpad{\'o}w po flotacji rud miedzi oraz możliwoś{\'c} ich rolniczego zastosowania},
  author={Agata Duczmal-Czernikiewicz and Jean B. Diatta and L. Rachwał},
  year={2012}
}

Create an AI-powered research feed to stay up to date with new papers like this posted to ArXiv