Corpus ID: 184828218

Miljøterapi med unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold: Oppfølging i det nasjonale bo- og støttetilbudet

@inproceedings{Orupabo2014MiljterapiMU,
  title={Milj{\o}terapi med unge utsatt for tvangsekteskap og {\ae}resrelatert vold: Oppf{\o}lging i det nasjonale bo- og st{\o}ttetilbudet},
  author={Julia Orupabo and Marjan Nadim},
  year={2014}
}