Corpus ID: 193970853

Miljöskyddets ställning i förhållande till den fria rörligheten för varor

@inproceedings{Isgren2004MiljskyddetsSI,
  title={Milj{\"o}skyddets st{\"a}llning i f{\"o}rh{\aa}llande till den fria r{\"o}rligheten f{\"o}r varor},
  author={Marcus Isgren},
  year={2004}
}
  • Marcus Isgren
  • Published 2004
  • Art
  • Miljoskyddet har de senaste decennierna genomgatt en enorm utveckling och tillhor numera de mest dynamiska omradena inom EG-ratten. Det foreligger emellertid spanningar mellan intresset av att skydda miljon och intresset av varors fria rorlighet pa den inre marknaden. Miljostandarder ses ibland som ett hinder for marknadstilltrade och oppna marknader som ett hot mot miljon. Miljon utgor ett omrade med delad behorighet dar saval EG som medlemsstaterna har makt att lagstifta. Medlemsstaternas… CONTINUE READING