Microsoft Word - 12_PE_07b_12_44-47_yoshimoto

@inproceedings{Yoshimoto2012MicrosoftW,
  title={Microsoft Word - 12_PE_07b_12_44-47_yoshimoto},
  author={Takamichi Yoshimoto and Katsuhiro Hirata and Yasuyoshi Asai and Kenji Ueyama and Eiichiro HASHIMOTO and Takahiro Takagi},
  year={2012}
}
This paper proposes an asymmetric acceleration drive method for linear oscillatory actuators under open-loop control. The effectiveness of this method is confirmed through the comparison of the 3-D FEM analysis results with the measurements of a prototype. Streszczenie. W artykule przedstawiono asymetryczne urządzenie oscylacyjne dla liniowych aktuatorów ze sterowaniem otwarto-pętlowym. Efektywność metody analizy została potwierdzona poprzez porównanie analizy elementowo-skończeniowej z… CONTINUE READING