• Economics
  • Published 2009

Metody rozwiązywania stochastycznych, dynamicznych modeli równowagi

@inproceedings{Acedaski2009MetodyRS,
  title={Metody rozwiązywania stochastycznych, dynamicznych modeli r{\'o}wnowagi},
  author={Jan Acedański},
  year={2009}
}