• Materials Science
  • Published 2014

Metody dekoracji wyrobów ceramicznych i szklanych za pomocą promieniowania laserowego

@inproceedings{Chmielewska2014MetodyDW,
  title={Metody dekoracji wyrob{\'o}w ceramicznych i szklanych za pomocą promieniowania laserowego},
  author={Danuta Chmielewska and Andrzej Roman Olszyna and Krzysztof Szamałek and Roman Gebel and Jan Marczak and Antoni Szarzyński and Marek Strzelec},
  year={2014}
}