Metody Dirichleta-Neumanna równoległego rozwiązywania dyskretyzacji zagadnień eliptycznych

  • Michał Bernardelli
  • Published 2008

Abstract

Do modelowania wielu zagadnień współczesnej nauki i techniki używane są równania różniczkowe. Napotykamy na nie przy badaniach w naukach przyrodniczych, takich jak fizyka, chemia czy biologia, lecz również w ekonomii, medycynie, elektronice czy teorii chaosu deterministycznego, a przede wszystkim w zastosowaniach praktycznych – na przykład budownictwie… (More)

Topics