Metodologiska problem vid värdering vid aggressiv adferd

@inproceedings{Wistedt1988MetodologiskaPV,
  title={Metodologiska problem vid v{\"a}rdering vid aggressiv adferd},
  author={B{\"o}rje Wistedt and Tom Palmstierna},
  year={1988}
}