Metoda projektowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

@inproceedings{Gorska2000MetodaPS,
  title={Metoda projektowania stanowisk pracy dla os{\'o}b niepełnosprawnych},
  author={Ewa Gorska and Jerzy Lewandowski and Marie Sadowsk{\'a} and Zbigniew Wisniewski},
  year={2000}
}

Similar Papers