Method for recording computer crash information in Flash

@inproceedings{Xiaojian2013MethodFR,
  title={Method for recording computer crash information in Flash},
  author={Qu Xiaojian and Zhang Yuanlong and Hao Xiaojun},
  year={2013}
}

From This Paper

Topics from this paper.

Similar Papers

Loading similar papers…