• Corpus ID: 190001923

Meteoroloxía e climas nas coplas e refráns da Ulla

@inproceedings{Barreiros2009MeteoroloxaEC,
  title={Meteorolox{\'i}a e climas nas coplas e refr{\'a}ns da Ulla},
  author={Paloma Barreiros and Juan J. Taboada and Henrique Neira Pereira},
  year={2009}
}