Metódy riadenia rizika s využitím hĺbkovej analýzy údajov

@inproceedings{Hujkov2009MetdyRR,
  title={Met{\'o}dy riadenia rizika s vyu{\vz}it{\'i}m hĺbkovej anal{\'y}zy {\'u}dajov},
  author={Ivana Huj{\'i}kov{\'a}},
  year={2009}
}
Diplomova praca prezentuje prakticke využitie dataminingových technik v oblasti poisťovnictva. Zaobera sa rizikom z pohľadu poisťovne pre pripad stornovania zmluv, identifikaciou kľucových faktorov ovplyvňujucich stornovanie zmluv, pricom na kvantifikaciu vplyvu vysvetľujucich premenných je použitý softver SAS Enterprise Miner 5.3. 

References

Publications referenced by this paper.
SHOWING 1-4 OF 4 REFERENCES

Riadenie rizík poisťovne v kontexte aplikácie projektu Solvency II. Bratislava

J. PALJOVKA
  • 2008

Teória rizika v poistení

Horáková, G. Mucha HORÁKOVÁ, V. MUCHA
  • II. časť. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM,
  • 2008

Dopad Solvency II na oblasť modelovania v poisťovníctve. Evropské finanční systémy 2007 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference

Z. KRÁTKA
  • kol
  • 2007

1

V. Kraus J. a kol 1997 Petráčková Petráčková, 1997. Slovenské pedagogické nakladateľstvo ISBN 80-08-02 Slovník cudzích slov
  • Časopis BIATEC 2. Časopis FINANČNÝ PORADCA A SPROSTREDKOVATEĽ V PRAXI 3. Časopis INVESTOR 4. VEYSEY, S. 2008. Business Insurance, 10/20/2008, Vol. 42 Issue 42, p29-29, 2/3p, 1 color;

Similar Papers

Loading similar papers…