Mestringstro : er det en sammenheng mellom teori og praksis når det gjelder Banduras fire faktorer til økt mestringstro?

@inproceedings{Bergstl2012MestringstroE,
  title={Mestringstro : er det en sammenheng mellom teori og praksis n{\aa}r det gjelder Banduras fire faktorer til {\o}kt mestringstro?},
  author={Helge Olav Bergst{\o}l},
  year={2012}
}