Corpus ID: 83415179

Mesheften (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), kokkels (Cerastoderma edule) en otterschelpen (Lutraria lutraria) in de Nederlandse kustwateren in 2008

@inproceedings{Goudswaard2008MesheftenD,
  title={Mesheften (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), kokkels (Cerastoderma edule) en otterschelpen (Lutraria lutraria) in de Nederlandse kustwateren in 2008},
  author={P. C. Goudswaard and J. Kesteloo and K. J. Perdon and J. Jansen},
  year={2008}
}
Ten behoeve van het beleid voor de visserij op Amerikaanse zwaardschedes (mesheften) (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata) en kokkels (Cerastoderma edule) heeft Wageningen IMARES, in opdracht van LNV het bestand in de Nederlandse kustwateren geinventariseerd. Deze inventarisatie is uitgevoerd in het voorjaar van 2008 en is daarmee de veertiende opeenvolgende survey die op deze manier sinds 1995 wordt uitgevoerd. 
Mesheften (Ensis directus), Strandschelpen (Spisula subtruncata), Kokkels (Cerastoderma edule), Mosselen (Mytilus edulis) en Otterschelpen (Lutraria lutraria) in de Nederlandse kustwateren in 2009
TLDR
Het onderzoek is in eerste instantie gericht op de Amerikaanse zwaardschede (mesheften) (Ensis directus), de halfgeknotte strandschelp (Spisula subtruncata), de kokkel (Cerastoderma edule) and de gewone otterschelp (LutRaria lutraria). Expand
Passende beoordeling Boomkorvisserij op vis in de Nederlandse kustzone: Bijlagen
Doel van de voorliggende Passende Beoordeling is om inzichtelijk te maken of en zo ja, in welke vorm boomkorvisserij (op vis) zich verdraagt met de instandhoudingsdoelstellingen van de drie in deExpand
Macrofaunagemeenschap in het vooroeversuppletiegebied Ameland-Midden tijdens de zomer 2009
Dit rapport beschrijft de resultaten van de T0 bemonstering van een middellange termijn onderzoek naar de hersteltijden van het benthos na een vooroeversuppletie in het gebied Ameland Midden. InExpand
Kwalitatieve bemonstering in de zandwinlocatie Hollandse Kust in 2009 Q13K en Q2D op de aanwezigheid van schelpdier voorkomens
In het kader van de vergunningverlening voor een zandwinningconcessie is het gewenst om tegemoet te komen aan de wensen van de Commissie MER om extra zekerheid te verschaffen over de aan- ofExpand
Zee-eendenvoedsel op een recente zandsuppletie bij Noordwijk
Voor de Noordwijkse boulevard verbleef in november/december 2009 een groep van enkele honderden Zwarte Zee-eenden. In Noordwijk bevindt zich een zeetrektelpost van de Nederlandse Zeevogelgroep enExpand
Kwantitatieve bemonstering van benthos en bodem voorafgaand aan zandsuppleties bij Texel (nulmeting)
Dit rapport beschrijft een kwantitatieve inventarisatie (nulmeting) van de bodemfauna (benthos) en de bodemsamenstelling (sediment) nabij de noordwest punt van Texel, voorafgaand aan suppletiewerkenExpand
Kwantitatieve bemonstering in het zandsuppletiegebied Ameland in 2009 op de aanwezigheid van schelpdierbanken
Ten behoeve van een zandsuppletie op de kust van Ameland is een bestandsopname van de aanwezige macrofauna gemaakt in week 32 van 2009. Onderdeel van deze inventarisatie is een snelle bestandsopnameExpand
The role of the invasive bivalve Ensis directus as food source for fish and birds in the Dutch coastal zone.
TLDR
Its introduction must have caused a major change in the food relations in its distribution area, since the availability depends greatly on massive die-offs, shell size, burying depth and water depth, it is probably not a very reliable food source. Expand
The effects of shoreface nourishments on Spisula and scoters in The Netherlands.
TLDR
Against the expectation, no causal relationship was found between the decline of S. subtruncata and shoreface nourishments and other causes, such as climate change, fisheries, unsuccessful settlement or predation of spatfall are more likely behind the decline in Spisula along the Dutch coast. Expand
Review of the geomorphological, benthic ecological and biogeomorphological effects of nourishments on the shoreface and surf zone of the Dutch coast
Most knowledge on the morphodynamic behaviour of shoreface and beach nourishments originates from data analysis studies. Numerical modeling tools have been used successfully in hindcasting behaviourExpand
...
1
2
...