Corpus ID: 83600300

Mesheften (Ensis directus), Strandschelpen (Spisula subtruncata), Kokkels (Cerastoderma edule), Mosselen (Mytilus edulis) en Otterschelpen (Lutraria lutraria) in de Nederlandse kustwateren in 2009

@inproceedings{Goudswaard2009MesheftenD,
  title={Mesheften (Ensis directus), Strandschelpen (Spisula subtruncata), Kokkels (Cerastoderma edule), Mosselen (Mytilus edulis) en Otterschelpen (Lutraria lutraria) in de Nederlandse kustwateren in 2009},
  author={P. C. Goudswaard and K. J. Perdon and J. Kesteloo and J. Jol and C. Zweeden and J. Jansen},
  year={2009}
}
Het doel van deze inventarisaties is het in kaart brengen van de bestanden van commercieel interessante soorten en het weergeven van de fluctuaties in de tijd, ten behoeve van het visserijbeleid. Het onderzoek is in eerste instantie gericht op de Amerikaanse zwaardschede (mesheften) (Ensis directus), de halfgeknotte strandschelp (Spisula subtruncata) en de kokkel (Cerastoderma edule). Daarnaast bleek er een voortgezette toename van een voorheen minder algemene soort, de gewone otterschelp… Expand
Schelpdieren in de Nederlandse kustwateren Bestandsopname 2011
De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren heeft zich in de laatste decennia ontwikkeld van een vrije visserij tot een sterk gereguleerde visserij waarbij naast economische ookExpand
Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone: deelrapport Niet Nb-wetvergund gebruik
In de hier gerapporteerde 2e fase van de nadere resteffectenanalyse (NEA) voor de Waddenzee en de Noordzeekustzone worden activiteiten, die in het verleden al getoetst zijn vanuit deExpand
Aantallen en verspreiding van Eiders, Toppereenden en zee-eenden in de winter van 2008 - 2009 in de Waddenzee en de Noordzeekustzone
In dit rapport worden de resultaten weergeven van vliegtuigtellingen van Eiders, Toppers en Zwarte- en Grote Zee-eenden. De vliegtuigtellingen maken deel uit van het onderzoek naar de draagkracht vanExpand

References

SHOWING 1-4 OF 4 REFERENCES
Mesheften (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), kokkels (Cerastoderma edule) en otterschelpen (Lutraria lutraria) in de Nederlandse kustwateren in 2008
Ten behoeve van het beleid voor de visserij op Amerikaanse zwaardschedes (mesheften) (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata) en kokkels (Cerastoderma edule) heeftExpand
Halfgeknotte strandschelp en Amerikaanse zwaardschede : een overzicht van bestaande kennis over visserij, economische betekenis, regelgeving, ecologie van de beviste soorten en effecten op het ecosysteem
Dit rapport is vervaardigd op verzoek van de opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets van dit rapport mag weergegeven en/of gepubliceerd worden, gefotokopieerd of op enige andereExpand
De ontwikkeling van het bestand aan mesheften ( Ensis spec . ) en de visserij daarop in de Nederlandse kustwateren in de periode 1995 - 2004
  • 2005