Merjenje lastnosti ravninskih lipidnih dvoslojev

Abstract

Povzetek. Lipidne molekule so v naravi glavni sestavni del celične membrane. Sestavljene so iz polarne hidrofilne glave in nepolarnega hidrofobnega repa. Zato skupek molekul v vodi lahko tvori energijsko ugodne strukture. Ena takih je ravninski lipidni dvosloj, ki ga z obeh strani obdaja raztopina soli. V raztopino zlahka vstavimo elektrode ter ravninski… (More)

Topics

8 Figures and Tables