Corpus ID: 64636883

Mengkaji Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan mobile Learning Dalam Proses Pembelajaran Dalam kalangan Pelajar, Utm

@inproceedings{Tan2010MengkajiFY,
  title={Mengkaji Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan mobile Learning Dalam Proses Pembelajaran Dalam kalangan Pelajar, Utm},
  author={J. Tan and Dayang Hjh. Tiawa Awang Hj. Hamid},
  year={2010}
}
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan mobile learning dalam proses pembelajaran dalam kalangan pelajar tahun akhir Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Seramai 207 pelajar dalam Fakulti Pendidikan dipilih sebagai responden bagi sampel kajian ini. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah soal selidik. Soal selidik diedarkan kepada responden untuk tujuan pengumpulan data. Data-data yang dikumpul telah diproses dengan menggunakan… CONTINUE READING