Corpus ID: 148833832

Memory distortions as a result of prior knowledge and various ways of information encoding

@inproceedings{Olszewska2017MemoryDA,
  title={Memory distortions as a result of prior knowledge and various ways of information encoding},
  author={Justyna Olszewska},
  year={2017}
}
  • Justyna Olszewska
  • Published 2017
  • Psychology
  • Znieksztalcenia pamieci stanowią istotny element w badaniach nad zjawiskami zachodzącymi w pamieci epizodycznej. W przeprowadzonych dwoch eksperymentach pokazano owe znieksztalcenia w odniesieniu do materialu werbalnego, jakim byl tekst literacki. Wplyw wcześniejszej wiedzy, sposob, w jakim kodowana byla informacja – wyobrazeniowy vs pojeciowy – oraz obecnośc elementow percepcyjnych okazaly sie istotne dla powstania zjawiska falszywej pamieci. Ponadto powstawanie znieksztalcen analizowane bylo… CONTINUE READING

    Create an AI-powered research feed to stay up to date with new papers like this posted to ArXiv