Corpus ID: 193465536

Meisjes en jongens: Verschillen in houding en gedrag tijdens wetenschap- en technologie activiteiten

@inproceedings{Geveke2014MeisjesEJ,
  title={Meisjes en jongens: Verschillen in houding en gedrag tijdens wetenschap- en technologie activiteiten},
  author={C. Geveke and S. V. Vondel},
  year={2014}
}
Verschillen tussen jongens en meisjes lijken vooral te bestaan in de attitude ten opzichte van Wetenschap & Technologie (W&T) en niet zo zeer in de verschillen in presentaties. Om te zorgen dat talenten van meisjes en vrouwen meer benut worden, moet er wellicht een attitudeverandering plaatsvinden in het onderwijs. Twee onderzoeken in het kader van Talentenkracht (Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool) laten zien of er sprake is van genderverschillen en hoe leerkrachten hiermee omgaan. Het… Expand