Corpus ID: 151829936

Meglátni és megítélni - Az információfeldolgozás korai szakaszában megjelenő affektív tényezők és ezek személyiségbeli meghatározottságának vizsgálata fMRI-vel és Szondi-teszttel

@inproceedings{Istvn2017MegltniM,
  title={Megl{\'a}tni {\'e}s meg{\'i}t{\'e}lni - Az inform{\'a}ci{\'o}feldolgoz{\'a}s korai szakasz{\'a}ban megjelenő affekt{\'i}v t{\'e}nyezők {\'e}s ezek szem{\'e}lyis{\'e}gbeli meghat{\'a}rozotts{\'a}g{\'a}nak vizsg{\'a}lata fMRI-vel {\'e}s Szondi-teszttel},
  author={K{\'a}pl{\'a}r M{\'a}ty{\'a}s Istv{\'a}n},
  year={2017}
}