Meditasjon og modernitet : En studie av meditasjonsveiledningen 'Anapanasati-sutta', tolket av buddhistmunkene Thích Nhât Hanh fra Vietnam og Buddhadasa Bhikkhu fra Thailand

@inproceedings{Kobbevik2003MeditasjonOM,
  title={Meditasjon og modernitet : En studie av meditasjonsveiledningen 'Anapanasati-sutta', tolket av buddhistmunkene Th{\'i}ch Nh{\^a}t Hanh fra Vietnam og Buddhadasa Bhikkhu fra Thailand},
  author={Per Arne Kobbevik},
  year={2003}
}