• Published 2001

Medidas de actuación no sector naval español ante os novos factores de competitividade

@inproceedings{Tato2001MedidasDA,
  title={Medidas de actuaci{\'o}n no sector naval espa{\~n}ol ante os novos factores de competitividade},
  author={Manuel Guisado Tato and Mercedes Vila Alonso and Carlos A. Ferro Soto},
  year={2001}
}