Corpus ID: 191244305

Mecanisme d’acció de l’hormona juvenil en la metamorfosi dels insectes

@inproceedings{Fernndez2014MecanismeDD,
 title={Mecanisme d’acci{\'o} de l’hormona juvenil en la metamorfosi dels insectes},
 author={J. Fern{\'a}ndez},
 year={2014}
}
 • J. Fernández
 • Published 2014
 • Art
 • La metamorfosi es un proces de canvi morfologic radical que succeeix en un periode especific durant el desenvolupament postembrionari de diverses especies animals, tals com amfibis o insectes. En el cas dels insectes, hi ha dos tipus principals de metamorfosi: de tipus hemimetabol, on els individus fan una metamorfosi progressiva i les nimfes s’assemblen als adults, com succeeix en les xinxes, paneroles i saltamartins. En la metamorfosi holometabola, en canvi, es dona una transformacio… CONTINUE READING

  Figures from this paper.

  References

  SHOWING 1-10 OF 48 REFERENCES
  Nuclear receptor BgFTZ‐F1 regulates molting and the timing of ecdysteroid production during nymphal development in the hemimetabolous insect Blattella germanica
  • 49
  • PDF
  The MEKRE93 (Methoprene tolerant-Krüppel homolog 1-E93) pathway in the regulation of insect metamorphosis, and the homology of the pupal stage.
  • 102
  • PDF
  Conserved repressive function of Krüppel homolog 1 on insect metamorphosis in hemimetabolous and holometabolous species
  • 117
  • PDF
  The hormonal pathway controlling cell death during metamorphosis in a hemimetabolous insect.
  • 33
  • PDF
  Origin and Evolution of Insect Metamorphosis
  • 47
  • Highly Influential
  • PDF