Mathematics 7, problems book

@inproceedings{Mrkonji2007Mathematics7P,
  title={Mathematics 7, problems book},
  author={Ivan Mrkonji{\'c} and Ladislava Bunja{\vc}ki},
  year={2007}
}
Zbirka zadataka prati odgovarajuci udžbenik i obuhvaca ove cjeline: Koordinatni sustav, Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost, Slicnost trokuta, Mnogokuti, Krug i kružnica, Dvije jednadžbe s dvije nepoznanice, Linearna funkcija i jednadžba pravca. 

Similar Papers