• Published 2018

Matematikundervisning för elever med språksvårigheter : Lärares erfarenheter och arbetsmetoder

@inproceedings{Benits2018MatematikundervisningFE,
  title={Matematikundervisning f{\"o}r elever med spr{\aa}ksv{\aa}righeter : L{\"a}rares erfarenheter och arbetsmetoder},
  author={Nicolina Benits and Cassandra Arnberg},
  year={2018}
}
Elevers matematikutveckling riskerar att hindras pa grund av sprakliga svarigheter. Det mest centrala i matematikundervisningen bor darfor vara att bygga upp ett adekvat sprak hos eleverna. Larares ...