Corpus ID: 107210129

Matematiken som ständigt omger oss : Förskollärarens tankar om arbetet med matematik och läroplanens påverkan på arbetet.

@inproceedings{strm2012MatematikenSS,
  title={Matematiken som st{\"a}ndigt omger oss : F{\"o}rskoll{\"a}rarens tankar om arbetet med matematik och l{\"a}roplanens p{\aa}verkan p{\aa} arbetet.},
  author={E. {\AA}str{\"o}m and Sara Nyberg},
  year={2012}
}
Denna studie syftar till att undersoka forskollarares syn pa matematik och hur de valjer att arbeta med matematiken i vardagen. Syftet ar aven att undersoka ifall den nya laroplanen for forskolan h ...