• Economics
  • Published 2012

Marketingová strategie a marketingový mix pro Dům umění města Brna

@inproceedings{Hajkova2012MarketingovSA,
  title={Marketingov{\'a} strategie a marketingov{\'y} mix pro Dům uměn{\'i} města Brna},
  author={Eva Hajková},
  year={2012}
}
Tato diplomova prace se zaměři na vypracovani marketingove strategie pro Dům uměni města Brna. Soucasti prace je i marketingový výzkum a to sociologický kvantitativni výzkum v podobě dotazniku a kvalitativni výzkum formou interview. Prace zahrnuje zejmena segmentaci, targeting a positioning. Výsledek prace je navrženi kompletniho marketingoveho mixu a strategie pro Dům uměni města Brna.