Marketing jako součást konkurenčního boje na trhu sociálních služeb

@inproceedings{Marek2015MarketingJS,
  title={Marketing jako sou{\vc}{\'a}st konkuren{\vc}n{\'i}ho boje na trhu soci{\'a}ln{\'i}ch slu{\vz}eb},
  author={Ondřej Marek},
  year={2015}
}