Corpus ID: 127379207

Markanvändningsbetingade vegetationsförändringar inom öppen myr 1987-2000 i Norrbottens län- Satellitbaserad övervakning

@inproceedings{Backe2012MarkanvndningsbetingadeVI,
  title={Markanv{\"a}ndningsbetingade vegetationsf{\"o}r{\"a}ndringar inom {\"o}ppen myr 1987-2000 i Norrbottens l{\"a}n- Satellitbaserad {\"o}vervakning},
  author={Susanne Backe and K. Eriksson and U. Gunnarsson},
  year={2012}
}
  • Susanne Backe, K. Eriksson, U. Gunnarsson
  • Published 2012
  • Environmental Science
  • Miljoovervakning av vatmarker bedrivs inom Naturvardsverkets programomrade vatmark med syfte att langsiktigt folja utvecklingen av vatmarkernas tillstand vad galler hydrologiskorordhet och biologis ... 
    1 Citations