Marawirok jako potencjalny lek stosowany w terapii bólu neuropatycznego – dowody z badań podstawowych

@inproceedings{Kwiatkowski2015MarawirokJP,
  title={Marawirok jako potencjalny lek stosowany w terapii b{\'o}lu neuropatycznego – dowody z badań podstawowych},
  author={Klaudia Kwiatkowski and Anna Piotrowska and Joanna Mika},
  year={2015}
}