Corpus ID: 128337718

Man måste vara bra på allt, alltid : En undersökning om lärares och elevers uppfattning om betyg och bedömning i idrott och hälsa

@inproceedings{Olofsson2007ManMV,
  title={Man m{\aa}ste vara bra p{\aa} allt, alltid : En unders{\"o}kning om l{\"a}rares och elevers uppfattning om betyg och bed{\"o}mning i idrott och h{\"a}lsa},
  author={Lina Olofsson and Veronica {\AA}ngman},
  year={2007}
}
Syftet ar att undersoka idrottslarares respektive elevers uppfattningar om hur bedomningen i idrott och halsa gar till och vad det ar som bedoms. Vidare undersoks larares och elevers uppfattningar ...