Corpus ID: 128682204

Malmens gruppbostäder, Ringvägen 7A - Gruppbostad

@inproceedings{Norman2011MalmensGR,
  title={Malmens gruppbost{\"a}der, Ringv{\"a}gen 7A - Gruppbostad},
  author={Gunilla Norman},
  year={2011}
}
  • Gunilla Norman
  • Published 2011
  • Geography
  • Har bor du som har en utvecklingsstorning och behover lite extra stod i det vardagliga livet. Du bor centralt i Stockholm. Nara till allt som Stockholm har att bjuda pa. Nara till T-bana och flera parker. Har far du ett rikt socialt liv med glada grannar.