• Published 2004

Makroekonomická rovnováha České republiky v letech 1995-2002

@inproceedings{Spvek2004MakroekonomickR,
  title={Makroekonomick{\'a} rovnov{\'a}ha {\vC}esk{\'e} republiky v letech 1995-2002},
  author={Vojtěch Spěv{\'a}{\vc}ek and Anna Kadeř{\'a}bkov{\'a} and Milan Ž{\'a}k},
  year={2004}
}